Định giá - Đặt hàng SMS

Step 1: Bạn muốn gửi sms theo loại dịch vụ nào?

Dịch vụ đã chọn và số điện thoại nhập

Dịch vụ bạn đã chọn sẽ được liệt kê ở đây.

Step 2: Cách bạn muốn khách hàng trả lời?

Dịch vụ đã chọn Tin nhắn một chiều
(không trả lời)
Tin nhắn hai chiều
(cho phép khách hàng trả lời)
Cả hai
(tin nhắn một và hai chiều)
N/A
×

Tùy chọn hai chiều hiện chưa có ở Việt Nam

Tin nhắn hai chiều (cho phép khách hàng trả lời)
N/A
×

Tùy chọn hai chiều hiện chưa có ở Việt Nam

(tin nhắn một và hai chiều
Tin nhắn theo cách đã chọn

Step 3: Bạn muốn gửi bao nhiêu tin nhắn?

Dịch vụ đã chọn Tin nhắn 1 chiều
Khối lượng mỗi tháng
Tin nhắn 2 chiều
Khối lượng mỗi tháng
mỗi tháng
mỗi tháng

Không hỗ trợ bây giờ

  Tổng số tin nhắn một chiều:  VND

Bạn đã hoàn tất! Đây là ước tính của bạn

Tin nhắn một chiều:

0 tin nhắn ở phân phối chất lượng cao tiêu chuẩn
0 VND
0 tin nhắn gửi vào thời điểm quan trọng
0 VND
0 VND Tổng chi phí hàng tháng

 

  • Những giá này chỉ là ước tính và không bao gồm VAT hoặc các loại thuế khác. Giá thực tế được xác định tại thời điểm bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến (ví dụ: gửi tin nhắn SMS).
  • Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn cho bạn bằng VND.
  • Vui lòng đọc các điều khoản thanh toán của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thanh toán hoạt động.

Tổng chi phí hàng tháng

0VND

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của onesms.vn. Onesms.vn sẽ xử lý
trong thời gian sớm nhất.


Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng website, hãy liên hệ với Onesms.vn qua
hotline 0844.81.8989 hoặc email support@onesms.vn để được hỗ trợ.